Poljska. "Permisivno" in "posvečeno"

V zadnjem članku je bilo mimogrede omenjeno, da za pridobitev delovnega dovoljenja tipa A ni vedno potrebna odločitev vodje oddelka za delo o odsotnosti "lokalnih" prosilcev za prosto delovno mesto. Zdaj bomo ta trenutek podrobno analizirali..

Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę brez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku:

Vojevoda izda delovno dovoljenje brez obveznega prejema informacij iz odstavka 2 člena 88c odstavka 2 zakona v naslednjih primerih:

(opomba: člen 88c samo pravi, da mora vodja okrožnega oddelka za delo potrditi, da za to prosto mesto ni prosilcev)

cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- tujec bo delal v podružnici ali predstavništvu tujega podjetja (spomnim vas, prevajamo neposredno v "človeško" ruščino)

obywatela Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzeciecze lub jako pomoc domowa na rzeciecze

- državljan Armenije, Belorusije, Gruzije, Moldavije, Ruske federacije ali Ukrajine bo opravljal oskrbo ali pomoč v gospodinjstvu za posameznike v gospodinjstvu.

obywatela Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonygoe nazekłogo przekłogo przekłogo nałego przekłogo nałego nałego przekłogo nałego nago nałego nago nałego umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy Urząd pracy, właściwy ZE względu nu Miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu O zamiarze powierzenia wykonywania pracy temo cudzoziemcowi - pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy;

- državljan Armenije, Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije ali Ukrajine, ki je tik preden je zaprosil za delovno dovoljenje, že tri mesece delal v istem podjetju in na istem kraju po pogodbi, če je okrožni urad za delo prijavil pisno prošnjo za namen zaupati delo tujcu. Seveda pod pogojem, da se plačajo potrebni prispevki za socialno zavarovanje. To je najbolj zanimiva točka, več o tem v nadaljevanju. Za zdaj samo imejte v mislih, da prav to izjavo na internetu najpogosteje imenujemo "posvečeno" ali "posvečeno".

cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych in innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury i fizyczne;

- tujec - športni trener ali športnik, poleg tega pa dela posebej za športne organizacije in klube

lekarza in lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

- zdravniki in zobozdravniki v programu usposabljanja ali specializacije

robotnika gospodarczego, robotnika budowlanego, robotnika przy pracach prostych w przemyśle (rozporządzenie nr 5/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2009r., w sprawie kryteriów wydawania zezwołcz)

- gospodinje, gradbeniki, mojstri (tu so, redki poklici, "elita" trga dela v visokotehnološki Evropi - preprost pridni delavec je spet zelo cenjen)

Vse točke so bolj ali manj jasne, razen tam, kjer je "posvečenje". Kaj je to?

Permisivno in posvečeno

In to je v bistvu tretja vrsta delovnega dovoljenja, poleg dveh "popolnih" vrst A in B. Zamišljeno je bilo kot začasno delovno dovoljenje, zato se izda precej preprosto, brez birokracije, preverjanj in brez zaračunavanja pristojbine za plačilo (za redno delovno dovoljenje tip A morate plačati 50-100 zlotov - ne veliko, a vseeno).

Posvetitev (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) - v ruščini je to izjava o nameri, da se delo zaupa tujcu. Že iz samega imena (izjave) je razvidno, da država tukaj preprosto upošteva želje delodajalca. Sankcija se izda hitro, v enem dnevu, njeno najdaljše obdobje je šest mesecev. Osebi, ki dela pod sankcijami, ni mogoče izdati vizuma z bivanjem več kot 180 dni. Zaradi tega obstaja napačno prepričanje, da se obdobje bivanja na Poljskem "po sankciji" ne šteje v obdobju, potrebno za stalno prebivanje. Dejansko preprosto ni "bivanja na sankcijah", obstaja bivanje na vizumu ali dovoljenju za prebivanje (dovoljenje za prebivanje). Toda vizum je v tem primeru 180/180 ali 180/365, zato bo neprekinjeno obdobje prekinjeno in ne bo štelo za stalno prebivanje. Če pa pravočasno podaljšate vizum, bo to povsem normalno..

Kaj se torej zgodi: poljski delodajalec lahko zlahka najame tujca za največ šest mesecev, v bistvu brez delovnega dovoljenja, preprosto s pisanjem izjave o nameri za zaposlitev. Potem lahko po treh mesecih, če vsem ustreza, dobite polnopravno delovno dovoljenje tipa A do tri leta, ne da bi ravnatelja mučili z vprašanji "ali so Poljaki pripravljeni delati na tem položaju".

Še ena majhna, a včasih zelo pomembna točka: če dobite vizum na podlagi sankcij, potem otroci ne bodo dobili vizuma. Če zaprosite za vizum na podlagi "permisivnosti" (delovno dovoljenje), potem lahko takoj zaprosite tudi za otroke - dobili bodo vizume s podobnim trajanjem. Seveda ob upoštevanju drugih pogojev.

Če ste že prebrali forume za zaposlovanje na Poljskem in ste naleteli na nerazumljive besedne zveze "delam po posvečenju", "delam po brezzakonju", je zdaj vse postalo jasno. Ostane le še ugotoviti, kaj je "dovoljeni tip B", torej to je. delovno dovoljenje tipa B.

Življenje in delo na Poljskem Poljski jezik in tradicije

Mnogi tujci, ki delajo na Poljskem pri posvečevanju, se sprašujejo: kako nadaljevati legalno delo, ko se posvečenje končuje. Za pomoč smo se obrnili na Halino Lewitcko, strokovnjakinjo za migracijsko pravo in legalizacijo (e-pošta: [email protected]).

Da lahko tujec še naprej dela na Poljskem, morajo biti izpolnjeni številni pogoji:
1) Za sankcije delal 3 mesece pri enem delodajalcu (polletno vabilo). Vrsta pogodbe ni pomembna.
2) Po odpustu so bili predloženi dokumenti za prebivanje za delo.
3) V Zalonniku 1 je delodajalec pametno opozoril na prac.
4) V potni list prejel žig o prošnji za prebivanje.

Prosimo, upoštevajte, da če ste 3 mesece delali v srcu, potem so podatki upravnika potrebni tudi za predložitev dokumentov na prebivališče.

Če je bila predložitev na kartico pred tremi meseci dela, potem:

1) Za posebno dovoljenje (delovno dovoljenje tipa A / vojvodstvo) je treba zaprositi natančno takrat, ko bodo za sanitarije že 3 mesece dela.
2) V prošnji za dovoljenje je prav Umova navedena glede zakona.
3) Delodajalec je dokumente predložil v celoti (plačilo skarbov 100 PLN, kopije vseh izpolnjenih strani potnega lista tujca, pojasnilo negovalnosti, podatki vodje, če je delo spet temeljilo na obveščevalnih podatkih).

Pravna podlaga: čl. 88za Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

V zakonu beremo:

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, ktorý zatrudniał cudzoziemca przez Okres nie krótszy niz 3 miesiące m związku Z oświadczeniem O powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym narediti ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem DATY zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia nu pracę dla tego cudzoziemca nu tym samym stanowisku nu podstawie umowy O pracę, A wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca nu warunkach nie gorszych niz określone m oświadczeniu wpisanym narediti ewidencji oświadczeń uważa się ZA legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia narediti dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Posvečevalna ali posvečevalna dela na Poljskem

Posvetitev - tse je ukrajinsko pratsyuvati v državi brez visija, tako da je izdal prošnjo za robota na Poljskem (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi). Posvetovanje najboljšemu možnemu načinu robota za izgubo Ukrajincev je najbolj dokument, ki ga prinaša prvi delovni vizum

Kaj je posvečenje na Poljskem?

Posvetitev je povabilo za tujca iz poljskega podjetja, ki vam omogoča, da v tujini delate največ 180 dni v letu.

Leta 2019, ko poljsko dekontaminacijsko delo poljsko podjetje - neposredni delodajalec, plača državno takso v višini 30 PLN. Vabilo velja z registracijo in pečatom delovnega telesa na dnu strani. Sankcijo lahko preverite samo na konzulatu ali v drugih posebnih ustanovah.

Čeprav zaposlitev na Poljskem ni draga, kljub temu preverjeni delodajalec naše zaposlitvene agencije prevzame polno odgovornost, se prijavi nanjo in vas povabi na prosto delovno mesto. Če želite povabilo delodajalca spremeniti brez vizuma, vam bomo pomagali registrirati odobritev pri novem delodajalcu.

Posvečenje v Praciu na Poljskem leta 2019

Posvetitev sama po sebi ne zagotavlja zaposlitve in omejuje vašo izbiro delodajalca. Ukrajinci lahko posvetijo samo tistega, ki je vabilo registriral. Da vaš prvi delovni vizum ne bo prinesel presenečenj, je varneje, da nas kontaktirate za nasvet in prosta delovna mesta bomo izbrali brezplačno s povabilom zaupanja vrednih delodajalcev.

Vrste blagoslova (blagoslova) za brez vizumov

Posvečenje (posvečenje) brez vizumov je lahko več vrst, ki se med seboj razlikujejo po odtenkih pri izpolnjevanju obrazca. Obstaja povabilo brez očitnega hodnika in obstaja povabilo z očitnim hodnikom. Izrecni koridor je obdobje, od katerega vas povabijo k delu. Tu igra pomembno vlogo končni datum, do katerega boste prejeli vizum..

Posvetitev brez očitnega hodnika (180/180) je neto 180 koledarskih dni bivanja. Na primer, vabljeni ste od februarja do avgusta, nato pa boste do avgusta prejeli tudi vizum. To pomeni, da ko vam vizum odprejo do avgusta, vi pa še en mesec ostanete doma ali če pride do težave z registracijo za vizum in odhodom marca, potem ne boste imeli šest mesecev, ampak pet mesecev bivanja. Ali če se želite za mesec ali dva vrniti domov, potem ta čas ne bo dober za vas.

Sankcija brez vizuma z izrecnim hodnikom je sankcija, ki določa delovna obdobja (na primer lahko razdelite dva meseca dela in več mesecev odmora). Tako se doseže odprtje vizuma z letnim hodnikom (180/360).

Kako šteti sankcionirani vizumski koridor

Pogosto sprašujejo - ali je mogoče povabiti od 4 po hodnikih? Odgovor je preprost - mogoče. Mogoče z dvema, tremi itd. Se pravi, da lahko Poljak razdeli vabilo za določene segmente dni, vendar bi moral biti njihov skupni znesek med letom 180.

Če imate vizum odprt 180/180, imate še vedno namišljen hodnik, ki se šteje od prvega vstopa in za leto, v katerem ostanete 180 koledarskih dni.

Posvetitev ima standardni vzorec, ki si ga lahko ogledate na fotografiji. Vsebovati mora podatke poljskega podjetja, vabilo, podatke o zaposlenem, plačo in položaj. Navesti je treba tudi obdobje, za katero ste povabljeni itd..

Za predložitev dokumentov je primeren samo izvirni delovni vabilo. Noben faks, kopija ali kaj drugega ne ustreza.

Na podlagi te odobritve za delo na Poljskem se odpre nacionalni delovni vizum za izdajo 05. Po izdaji vizuma se njegova številka vpiše v vabilo in potrdi z mokrim pečatom konzulata..

Poljski državni delovni vizum

Če že dolgo imate povabilo, vendar se oglasi ton zvonjenja in ga Poljaki še niso preklicali, lahko z njim odprete vizum in se odpravite na delo.

Anulyuvannya posvečena

Če vam delodajalec iz kakršnega koli razloga ni všeč, vas nihče ne more obdržati v suženjstvu, lahko varno zamenjate službo brez plačnih glob. Sankcijo lahko prekličete tako, da drugo prijavite pri novem delodajalcu. V tem primeru o povabilu ni treba obvestiti organov izdaje, temveč predhodnega delodajalca. Ne odhajajte brez opozorila! Bolje se obrnite na našo agencijo in mirno rešite situacijo.

Vse o polletnih in provincialnih vabilih in delovnih dovoljenjih

Poljska je zelo zainteresirana za priliv delovne sile iz vzhodnoevropskih držav, ne samo za zadovoljevanje kadrovskih potreb, ampak tudi zaradi dejstva, da delovni migranti "zapustijo" večino zasluženega denarja na Poljskem, mnogi si želijo ostati za stalno prebivanje, kupiti nepremičnine itd.... Ti dejavniki neposredno ali posredno pozitivno vplivajo na njeno gospodarstvo..

Za poenostavitev postopka zaposlovanja državljanov Ukrajine, Rusije, Gruzije, republik: Armenije, Belorusije in Moldavije, Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi in Zezwolenie na pracę tip A.

Ta dokument vam lahko izda družba (ne glede na lastništvo), registrirana na Poljskem, in državljan Republike Poljske..

Da bi Ukrajinec odprl delovni vizum, je potrebno povabilo, ki je hkrati tudi delovno dovoljenje.

Obstajata dve vrsti vabil / delovnih dovoljenj:

 • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi (v nadaljevanju osvetlitev);
 • Zezwolenie na pracę tip A (v nadaljnjem besedilu permisivnost).

Dehidracija 180/180 in 180/360 (polletna):

Registrira se v zaposlitvenem centru (Urząd Pracy) v roku od 1 do 14 dni.

Če ga želite dobiti od vas, boste potrebovali:

 • kopija vašega tujega potnega lista;
 • kopija strani iz državnega potnega lista s trenutno registracijo.

Vabilo 180/180 vam omogoča, da odprete vizum za pol leta in delate največ 180 dni.

Povabilo 180/360 vam omogoča odprtje vizuma za obdobje enega leta, vendar lahko delate in ostanete največ 180 dni od dneva, ko prečkate poljsko mejo.

Dovoljenje - delovno dovoljenje za eno leto.

Sestavljeno v deželnem uradu (Urząd Wojewódzki) v 1 do 3 mesecih. Glavna prednost tega vabila je v tem, da konzul nima pravice zavrniti vizuma na podlagi vabila voivud. Prav tako odpove hodnik prejšnjega vizuma..

Če ga želite sestaviti, boste potrebovali:

 • Kopije vseh izpolnjenih strani tujega potnega lista (podatki o vizumih, žigi za prehod meje);
 • Kopija državnega potnega lista (stran, na kateri sta navedena patronim in kopija registracije).

Dovoljenja navajajo določenega delodajalca, kraj dela, položaj, za katerega vas nameravajo zaposliti, in višino plače. Če se kateri od pogojev spremeni, morate zaprositi za drugo delovno dovoljenje. Izjema je plača, ki vam jo lahko zbere delodajalec..

V kadrovski službi podjetja je v osebni dokumentaciji zaposlenega med drugim treba hraniti kopijo delovnega dovoljenja, izvirnik hrani zaposleni (odredba ministra za delo in socialno politiko z dne 28. maja 1996, odstavek 1, odstavek 1, točka 3).

 • Hkrati lahko sodelujete z več delodajalci, vendar mora vsak od njih pridobiti ustrezno dovoljenje za vas;
 • Posvetitev vam omogoča, da vsakih 12 mesecev delate 180 dni, torej po polletnem delu počakate še 6 mesecev in lahko na novo povabilo pol leta greste v službo (tako imenovani polletni hodnik);
 • Pri vstopu na Poljsko je treba poleg potnega lista uradniku mejne policije poleg potnega lista predložiti še sankcijo ali dovoljenje ter jasno navesti položaj, ki je naveden v vabilu in kraj dela (da ne bi vzbujali suma, ne bi smeli biti imenovani podatki, ki se razlikujejo od podatkov v vabilu);
 • Ob odhodu iz Poljske (v Ukrajino) mejni policisti pogosto ne preverijo, ali imate delovno dovoljenje;
 • Delodajalec ima pravico odpovedati povabilo - obstaja možnost, da pri preverjanju na meji ne boste smeli vstopiti;
 • V primeru izgube delovnega dovoljenja lahko od osebja zaprosite za kopijo osebnega spisa, overjeno s pečatom podjetja, vendar državne institucije ne izdajajo dvojnikov ali kopij dokumentov.

Koristne informacije

Oświadczenie in Zezwolenie: Kakšna je razlika? Mi povemo.

Za delo na Poljskem tujec potrebuje delovno dovoljenje: Oświadczenie ali Zezwolenie. Mnogi ljudje zmotno mislijo, da gre za isti dokument, ali ne vedo, v čem so njihove glavne razlike..

Oświadczenie 180/180 in 180/360 (polletna):

Takšen dokument delodajalec registrira na zaposlitvenem centru (Urząd Pracy) v roku od 1 do 14 dni.

Oświadczenie 180/180 vam omogoča, da odprete vizum za pol leta in delate največ 180 dni.

Oświadczenie 180/360 vam omogoča odprtje vizuma za eno leto, vendar lahko delate in ostanete največ 180 dni, od dneva, ko prečkate poljsko mejo.

Zezwolenie 360/360 (za eno leto)

Ta vrsta dokumenta se v vojvodskem uradu (Urząd Wojewódzki) sestavi v 1 do 3 mesecih. Glavna prednost tega dokumenta je, da konzul na podlagi takega vabila ne more zavrniti vizuma (razen če za to obstajajo tehtni razlogi). Prav tako odpove hodnik prejšnjega vizuma..

Pomembno je vedeti:

 • Če želite hkrati delati pri več delodajalcih, mora vsak od vas pridobiti ustrezno dovoljenje;
 • Oświadczenie vam omogoča, da vsakih 12 mesecev delate 180 dni, torej po polletnem delu počakate še 6 mesecev (tako imenovani polletni hodnik);
 • Delodajalec ima pravico odvzeti delovno dovoljenje;
 • V primeru izgube dovoljenja lahko od osebja zaprosite za kopijo osebnega spisa, overjeno s pečatom podjetja, vendar državne institucije ne izdajajo dvojnikov ali kopij dokumentov.

Kako preklicati povabilo k delu (posvečenje) na Poljskem?

Število vprašanj o izjavi o nameri zaposlitve tujca (tako imenovano sankcioniranje) je vse manj - od leta 2018, ko je bilo to priročno orodje predstavljeno, so se Ukrajinci, Rusi in Belorusi naučili, da ga uporabljajo v največji možni meri. Samo en vidik še vedno povzroča veliko polemik - to je postopek preklica sankcije.

Kdo naj začne postopek in kako? Kdaj je to treba storiti? Kakšne težave ima postopek preklica prijave? Poglejmo ta in druga vprašanja..

Čemu služi odpoved sankcije??

Zakaj je to res potrebno? Obstaja dokument, obstaja pravica do dela. Toda pravica ni obveznost. Tujec je hotel, šel je v službo, hotel je - ni šel. Iskal - odprl delovni vizum za oświadczenie, si premislil - ne.

Vendar ni tako preprosto! Najprej je to v interesu delodajalca: če oddelka za delo ne bo takoj obvestil, da tujec še ni začel s sanacijskimi deli, bo zanj izrečena impresivna globa.

Zdi se, da so to težave delodajalca. Vse več Belorusov, Rusov in Ukrajincev pa želi danes odpreti svoje podjetje na Poljskem. V skladu s tem so priseljenci iz teh držav morda delodajalci in verjetno ne bodo želeli prejeti velike globe..

Po drugi strani pa je lahko tudi tuji delavec zainteresiran za odpoved oświadczenie, predvsem iz dveh pomembnih razlogov:

 1. Pri menjavi službe je treba spremeniti in sanirati. Se pravi, da mora novi delodajalec sestaviti nov dokument in tega ni mogoče storiti brez preklica prejšnjega..
 2. Po odpovedi je zelo priporočljivo razveljaviti oświadczenie. Ta dokument ima svoj koridor - 180/360, in če dokument ostane veljaven, se bo še naprej uporabljalo veljavno obdobje zaposlitve, vključno z in brez dejanskega opravljanja dela.

V nadaljevanju govorimo o delu zunaj sezone. Sezonska resolucija ima svoje odtenke.

Kdo lahko prekliče ponudbo za delo?

Če je z razveljavitvijo prijave vse povsem jasno, so načini preklica sankcije nejasni. Vendar obstajajo in jih je treba uporabiti, če okoliščine to zahtevajo..

Najprej se spomnimo, kje in kako nastaja oświadczenie. To se zgodi na pisno zahtevo delodajalca od ravnatelja - v okrožnem uradu za delo (powiatowy urząd pracy). Skladno s tem je tam predloženo tudi obvestilo o odpovedi sanacije..

Ali lahko delodajalec to stori?

In morda bi moral. Kot smo že poročali, je delodajalec o tem dolžan obvestiti predstojnika, če tujec ni začel delati ali odstopil (bil odpuščen). V nasprotnem primeru - v redu.

Splošnega obrazca za takšno obvestilo ni, skoraj vsa podjetja pa predložijo svoje obrazce. Po videzu so lahko precej različni, vsekakor pa vsebujejo:

 • Podatki urada, kjer je vloga vložena.
 • Podrobnosti o delodajalcu.
 • Informacije o tujcu.
 • Parametri predhodno izdane sanacije - podatki o vnosu v ustrezen register (številka je vzeta iz samega dokumenta).
 • Razlog za odpoved (odsotnost, odpoved).
 • Potrditev, da se vlagatelj zaveda posledic lažnih dokazov.
 • Kraj, datum, podpis prosilca.

Kako sami odpovedati svoje delovno povabilo na Poljsko?

Na žalost je ta metoda še bolj dvoumna in bo predstavljena v obliki praktično uporabne metode, vendar je treba razumeti, da to v zakonih ni natančno določeno..

Zakaj boste morda morali sami odpovedati oświadczenie, če je delodajalec to dolžan storiti?

 1. Obveznost delodajalca ni vedno izpolnjena v celoti. Morda preprosto ne pozna zakonov ali pozabi izpolniti potrebno.
 2. Ob predložitvi obvestila niso izključene tehnične napake ali človeške napake, vendar dovoljenje dejansko ni bilo preklicano.
 3. Možne so tudi različice zlonamernih namer, ko so prevaranti odprli "uradno" povabilo, vendar podjetja, ki je bilo takoj likvidirano.

Ali lahko tujec sam prekliče izjavo o nameri zaposlitve tujca??

Ponovno ni natančnega opisa postopka samodejnega preklica. Vendar zakoni in njihova pojasnila vsebujejo informacije o naslednji vsebini:

»Če je tujec delo končal prej kot je rok, določen v sankcijskem obdobju, je o tem vredno obvestiti v Uzhond Pratsi, sicer bo za obdobje dela sprejeto celotno obdobje veljavnosti Prošnje. Podatke na oddelku za delo lahko predloži delodajalec in tuji državljan. ".

To pomeni, da je neposredno navedeno o možnosti odpovedi sankcije s strani tujca. Načini odpovedi žal niso razloženi. V praksi pa so informacije sprejete in dokument je mogoče preklicati. Sledita samo dva koraka:

Korak 1. Pisanje izjave

Izjavo boste morali sestaviti sami. Ukrepati je treba po analogiji z obvestilom, ki ga izpolni delodajalec, tujec pa bo kot prosilec in podpisnik:

 • Podatki urada za delo.
 • Informacije o tujcu.
 • Podatki o njegovem delodajalcu.
 • Parametri sanitarij, ki jih je treba preklicati - identifikacijske podatke in datum izdaje je treba vzeti iz dokumenta.
 • Razlog za preklic (ni bilo mogoče prikazati, zapreti).
 • Kraj, datum, podpis prosilca.

Na primer, lahko ponudimo obrazec za obvestilo, ki ga pripravijo naši strokovnjaki.

Korak 2. Pošiljanje informacij Urząd Pracy

Najhitrejši in najbolj natančen način oddaje obvestila je, da ga osebno odnesete na Urad za delo. Informacije je dovoljeno posredovati po pošti, vendar morate upoštevati, koliko časa lahko traja.

Za imetnike digitalnih podpisov ali profilov ePUAP obstaja možnost internetnega obveščanja. Za to potrebujete:

 1. Pojdite na stran zavoda za zaposlovanje.
 2. Registrirajte se s pomočjo ePUAP.
 3. Vpis.
 4. Pojdite na to stran storitve.
 5. Izpolnite vsa zahtevana polja zahteve in jo pošljite.

Prejeli boste obvestilo o sprejetju informacij in nato o rezultatih obravnave zahteve. Storitev je na voljo tudi delodajalcem. Poleg tega se lahko uporablja za predložitev informacij o novih sankcijah..

Kako ugotoviti, ali je bilo povabilo preklicano ali ne?

Informacije o vseh izdanih sankcijah se vnesejo v nacionalni register. Do njega imajo dostop (tudi) v okrožnem uradu za delo, vendar tujci niso obveščeni o vseh primerih. Včasih se reče, da je dokument dal delodajalec in samo on ima pravico dostopa do statusa oświadczenie.

Včasih pomaga pisna prošnja za odvezo, toda tudi tu se tujec ujame: če sankcije še naprej delujejo in dopisovanje traja dolgo, se lahko obdobje za delo nadaljuje.

Zaključek

V nekaterih primerih je sanacija obvezno odpovedana. Vendar tako priročno orodje za delo na Poljskem na žalost še ni povsem "poraščeno" s pripadajočimi tehnologijami in odpoved je le ena od te številke. Toda to lahko storite in zdaj poznate metode.

Na koncu vas želimo opozoriti, da morate, če prenehate delovati pred rokom, navedenim v oświadczenie, ta dokument pred odhodom preklicati. To narediti pozneje, od doma, je lahko veliko težje..

Molodykh.online

Družinsko spletno mesto Molodykh

Kaj sta Zezwolenie in Oświadczenie?

Zezwolenie (dovoljenje za prevajanje kot dovoljenje) je delovno dovoljenje, ki ga izda delodajalec, ki želi najeti tujega delavca. Za pridobitev takega dovoljenja se prijavi na deželni urad in predloži dokument, ki potrjuje, da prosilcev za to prosto mesto med Poljaki ni. Ta dokument se popularno imenuje "povabilo za vojvodstvo".

Dovoljenje se izda za obdobje, ki ni daljše od treh let, z možnostjo podaljšanja. Dokument vsebuje določenega delodajalca, zaposlenega, položaj in mandat. Torej, če se je kaj spremenilo, potem morate narediti novo dovoljenje.

Delovnih dovoljenj ni treba izdati takim kategorijam tujih delavcev:

 • Za imetnike kartice Pole.
 • Za imetnike rezidenčnih kartic ali rezidenčnih kartic UE.
 • Za državljane držav EU.
 • Zaposleni v tiskovni agenciji.
 • Ljudje ustvarjalnih poklicev, ki so prispeli na turnejo (če njihovo bivanje ne presega enega meseca v letu).
 • Bolniki, ki na Poljskem bivajo na podlagi vizuma in na podlagi rezidenčne izkaznice, izdane na podlagi študije.
 • Duhovniki.
 • Imetniki izkaznic za začasno prebivanje, izdanih na podlagi poroke s Poljakom, tujcem, ki ima izkaznico za prebivanje, izkaznico rezidenta UE.
 • Znanstveniki, ki sodelujejo na znanstvenih in kulturnih konferencah.
 • Za begunce.
 • Natovo osebje.
 • Obdobje potovanja največ 3 mesece na leto.
 • Učitelji tujih jezikov, ki so zaposleni v izobraževalnih ustanovah.

Registracija takega dokumenta je plačana, stroški so odvisni od trajanja načrtovane zaposlitve. Če se dovoljenje vzame za obdobje do 3 mesecev, je cena 50 PLN, če pa je čas dela daljši, se cena podvoji in znaša 100 PLN.

Za pridobitev dovoljenja mora delodajalec predložiti tržno raziskavo (badanie rynku pracy), ki potrjuje nemožnost zadovoljevanja potreb podjetja po zaposlenem s pomočjo poljskih državljanov.

Čakalna doba je običajno 2 do 6 mesecev.

Oświadczenie (posvečenje se prevede kot izjava) - ta dokument (polno ime je Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) državljanom Gruzije, Ukrajine, Rusije, Belorusije, Armenije in Moldavije omogoča delo, ne da bi to storili. Z njo lahko delate le 180 dni v letu, torej po 6 mesecih boste morali to storiti ali iti domov in se po pol leta vrniti.

Na podlagi takega dokumenta lahko delodajalec z vami sklene takšne vrste pogodb o zaposlitvi, kot so: misli o dobrem, misli o problemu ali misli o primeru.

Seveda ne morete delati pred sklenitvijo pogodb o zaposlitvi, to velja za kršitev poljske zakonodaje. Prošnja mora biti prijavljena na uradu za delo, preden tujec začne delati.

Dokument, sestavljen v skladu z vsemi pravili, vam omogoča izdajo delovnega vizuma za vstop na Poljsko ali začetek postopka za izdajo izkaznice za začasno prebivanje na podlagi dela.

Če želi delavec zamenjati delodajalca (kot se pogosto zgodi pri tistih, ki pridejo na lažne prošnje), je novi delodajalec dolžan izdati novo prošnjo in na podlagi nje skleniti sporazum. Čas nove sanacije se bo zmanjšal s šestih mesecev na število dni, ko ste že delali.

Registracija prijave je brezplačna in v skladu s poljsko zakonodajo je nezakonito zahtevati, da zaposleni plača izdelavo takega dokumenta.

Obstaja več povezav, kjer lahko preverite delodajalca:

Posvetitev (ki je za 6 mesecev) - kaj novega v postopku izdaje?

Posvetitev (ki traja 6 mesecev) - kaj je novega v postopku izdaje? Ne tako dolgo nazaj smo pisali, da so od 1. januarja začele veljati spremembe pravil za izdajo sankcij na Poljskem (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi). Za tiste, ki se s tem ukvarjajo "za stalno", mislim, da to ne bo novica, saj pravila veljajo od začetka januarja 2016, za ostale pa bodo informacije vsaj zanimive. Spremembe so začele veljati v Varšavi, pri drugih Uženy Prazi pa morda še obstajajo stara pravila izdaje, tukaj je treba to pojasniti. Toda sčasoma tisto, kar začne veljati v Varšavi, tako ali drugače začne delovati povsod.

Kaj se je torej spremenilo:

 • Zdaj je sankcija možna samo na kraju uradnega naslova podjetja, preden je bilo mogoče iti v Uzhond Pratsi, neposredno na kraj poslovanja (delovna uspešnost);
 • Delodajalec mora obstajati na pravnem področju najmanj 6 mesecev, da lahko zaposli tujca - prej je bilo to obdobje eno leto.
 • Prej se je zahtevalo, da ima podjetje že vsaj 2 zaposlena, zato je bila ta zahteva odstranjena.
 • Za posameznike, ki želijo najeti tujce (praca domowa), je možnost, da se naročijo na sestanek, v tekočem koledarskem letu na voljo 10-krat - v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2016 lahko odpišete le 10-krat.
 • Zdaj je bilo mogoče predano mesne izdelke prevzeti samo z notarsko overjenim pooblastilom, prej je bilo to mogoče z običajnim pooblastilom.
 • Podjetja in podjetniki lahko svojo odobritev zdaj predložijo le v elektronski obliki, prek portala www.praca.gov.pl papirnata različica ne bo sprejeta.

V osnutku tega dokumenta je bil del, ki je vključeval potrebo po oddaji prostega delovnega mesta Uzhondu Praziju pred predložitvijo dokumentov za sankcioniranje, vendar je bila ta norma v podpisanem dokumentu odstranjena. Pravzaprav je bil to najstrašnejši del tega dokumenta, saj bi zavlekel postopek pridobivanja sankcij za 2 do 3 tedne. Toda po mojem mnenju to govori le o enem - poljski zakonodajalci imajo prostor za rast. Glede na današnji priliv migrantov mislim, da nas bodo razveselili z več kot enim "prijetnim presenečenjem".

Kaj je Oświadczenie.

Kaj je izjava o nameri, da se tujcu zaupa opravljanje dela (Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi)

To je dokument, ki državljanom: Republike Armenije, Republike Belorusije, Republike Gruzije, Republike Moldavije, Ruske federacije in Ukrajine daje pravico, da v naslednjih 12 mesecih šest mesecev delajo na Poljskem. Rok zagotavljanja dela se lahko uporablja neprekinjeno (celih 6 mesecev) ali v več krajših obdobjih. Vendar skupno obdobje zaposlitve (delovna obdobja seštejejo) na Poljskem v naslednjih 12 mesecih ne sme presegati 6 mesecev.

Оświadczenie vam omogoča, da delate pri določenem delodajalcu, navedenem v vlogi. Na podlagi registrirane oświadczenie enega delodajalca ni dovoljeno delati pri drugem delodajalcu. Delo pri drugem delodajalcu je osnova za izdajo odločbe o obveznosti vrnitve.

Registrirano oświadczenie ni dokument, ki potrjuje delo za tega delodajalca (in zato ni pogodba o zaposlitvi ali na podlagi civilne pogodbe), ampak samo nakazuje, da ima tuji državljan pravico do zaposlitve in dela v korist določenega delodajalca. Zato mora delodajalec po registraciji oświadczenia:

 1. podpisati pogodbo s tujcem (delovno ali civilno) v skladu z delovnimi pogoji, določenimi v oświadczeniu, najkasneje prvi dan, ko tujec opravlja delo na Poljskem
 2. prijavite zaposlenega na socialno zavarovanje (ZUS), če sklenete s tujcem:

- pogodbo o zaposlitvi - v 7 dneh od dneva sklenitve delovnega razmerja, ali

- naročilo naročila - v 7 dneh od dneva, določenega v pogodbi kot dneva začetka njene izvedbe.

Delodajalec Oświadczenie registrira na Uradu za delo (urzędzie pracy) v kraju stalnega prebivališča ali pravnega naslova.

Postopek registracije za oświadczenia je brezplačen in se izvede med enim obiskom pisarne (urzędzie). Poleg tega mora delodajalec pri registraciji oświadczenia v pisarni predložiti v pregled naslednje dokumente:

- v primeru, da osebe, ki opravljajo podjetniško dejavnost, - vpis v državni sodni register - Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) ali vpis v centralni register in informacije o podjetniški dejavnosti - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG);

- v primeru posameznika, ki ne opravlja poslov ali kmetijstva - osebno izkaznico;

- v primeru pravne osebe, ki opravlja kmetijske dejavnosti - potrdilo o zavarovanju odgovornosti v Kmetijskem skladu socialnega zavarovanja - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Podatke o naslovih uradov za delo (Urzędów Pracy) najdete na urzedy-pracy.dic.pl

Samo v zvezi z Varšavo:

Urząd Pracy v Varšavi registrira oświadczenia v 10 dneh od datuma prijave. Oświadczenia je treba izpolniti na spletnem mestu Urzędu Pracy v Varšavi, natisniti v dveh izvodih.

Urząd Pracy v Varšavi registrira oświadczenia:

- delodajalci, ki poslujejo najmanj 12 mesecev, zaposlujejo vsaj 2 delavca in ne morejo zadostiti kadrovskim potrebam na lokalnem trgu dela.

- posamezniki, ki imajo vir stabilnega in rednega dohodka, ki zadostuje za kritje stroškov preživljanja, in družinski člani, ki v 6 mesecih ne morejo zadostiti kadrovskim potrebam na lokalnem trgu dela v višini največ 4 oświadczeń.

Podaljšanje dela na podlagi oświadczenia ni mogoče, če določa najdaljši rok za dokončanje dela (to je 6 mesecev). Če pa sta delodajalec in delavec v procesu dela zainteresirana za nadaljnje sodelovanje dlje kot 6 mesecev, potem:

- delodajalec lahko pri vojvodskem uradu (do urzędu wojewódzkiego) zaprosi za delovno dovoljenje (zezwolenia na pracę). Treba si je zapomniti, da če je tujec vsaj tri mesece delal v korist določenega delodajalca na podlagi oświadczenia, delo na osnovi zezwolenia pa mora biti zagotovljeno v korist istega delodajalca in pod enakimi (ali boljšimi) delovnimi pogoji, potem ni treba izvajati preizkusa trga dela (preizkus rynku pracy). Če je vloga za zezwolenie vložena v času, ko tujec ni delal polnih 3 mesecev v korist tega delodajalca, je treba opraviti ta test na trgu dela (test rynku pracy). Zezwolenie je osnova, da tujec pridobi vizum na poljskem konzulatu v svoji matični državi.

- zaposleni se lahko prijavi na vojvodsko pisarno (do urzędu wojewódzkiego) z vlogo za dovoljenje za začasno prebivanje in delo (pobyt czasowy i pracę). Tudi v primeru, da je tuji državljan vsaj 3 mesece delal v korist določenega delodajalca na podlagi oświadczenia, delo na podlagi dovoljenja za prebivanje in delo (zezwolenia na pobyt i pracę) pa mora biti zagotovljeno v korist istega delodajalca in za istega ( ali boljši) delovnih pogojev, ni potrebe po preizkusu trga dela. Če je vloga za zezwolenie vložena v času, ko tujec ni delal 3 mesece v korist tega delodajalca, je treba opraviti ta test na trgu dela (test rynku pracy).

Delovno dovoljenje na Poljskem zezwolenie na prace in delovni vizum

Da bi zakonito prišli delati na Poljsko in ne bi imeli težav z zakonodajo, vam ni treba toliko. V tem članku si bomo ogledali osnovne dokumente za življenje in delo na Poljskem..

Za zakonito prebivanje in zaposlitev na Poljskem potrebujete delovni vizum. Za pridobitev delovnega vizuma potrebujete uradno povabilo za delo poljskega delodajalca - zezwolenie na pracę za tujega delavca. Tudi če ste prispeli brez vizumov, morate za zakonito zaposlitev še vedno pridobiti delovno dovoljenje na Poljskem.

Uradna zaposlitev ima številne prednosti pred zaposlitvijo na črno - zagotovo veste, da boste zasluženi denar prejeli, plačate davke, tako da lahko uporabljate brezplačna zdravila, obiščete zdravnike, dobite plačano bolniško ipd. Prispevate tudi v pokojninsko blagajno, tako da lahko računate na pokojnino.

Kaj je delovno dovoljenje (Zezwolenie na pracę)

Zezwolenie na prace - dokument, ki tujcu daje pravico do dela na Poljskem.

Zezwolenie na pracę se bodoči delodajalec tujca prijavi pri vojvodskem uradu - w urzędzie wojewódzkim (wydział zezwoleń na pracę) v kraju prebivališča ali kraju delodajalca. Po potrebi mora delodajalec priložiti test trga dela (test rynku pracy) (več podrobnosti spodaj).

Najpogosteje govorimo o zezwolenie na pracę typu A - tujec je zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Zezwoleniu določa delodajalca in osebo, ki ji je zaupano opravljanje dela, ter položaj ali vrsto dela, ki ga mora tujec opravljati, in pogoje njegove zaposlitve. Tujec ima pravico opravljati samo dela, ki so določena v zezwoleniu.

Znesek plačila, ki bo določen v pogodbi (o pracę lub cywilnoprawnej) s tujcem, ne sme biti nižji od plače drugih zaposlenih, ki opravljajo podobna dela ali na ustreznem delovnem mestu. V primeru zaposlitve tujca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (umowy o pracę) za polni delovni čas plača ne sme biti nižja od minimalne plače.

Dovoljenje se izda v treh izvodih - delodajalec obdrži en izvod, delodajalec pa je dolžan izročiti drugi izvod tujcu, za katerega je bilo to dovoljenje pridobljeno..

Če zamenjate službo in vas sprejme drug delodajalec, mora pridobiti novo delovno dovoljenje!

Vrste delovnih dovoljenj na Poljskem

Delovna dovoljenja na Poljskem, znana tudi kot Zezwolenie na pracę, so naslednjih vrst:

 • Tip A - tujec je zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi v podjetju s sedežem na Poljskem;
 • Tip B - tujec je zaposlen v poljskem LLC-u in ostane na Poljskem več kot 6 mesecev na leto
 • Tip C - tujec je poslan na službeno potovanje v podružnico tujega podjetja na Poljskem za več kot 30 dni
 • Tip D - tujec je zaposlen v tujem podjetju, ki nima podružnice na Poljskem, vendar je sem poslan na službeno potovanje zaradi opravljanja začasnih nalog
 • Tip E - tujec je zaposlen v tujem podjetju in je bil na Poljsko poslan za več kot 3 mesece (če tipi A-D niso primerni)

Delovno dovoljenje tipa A ali deželno povabilo

Za pridobitev zezwolenie na pracę cudzoziemca mora delodajalec predložiti potrdilo, da med lokalnim prebivalstvom ni prosilcev za to prosto delovno mesto, kar se imenuje "mnenje glavarja".

Test trga dela, ki ga pogosto imenujejo tudi test "starosta", je postopek za pridobitev informacij o razmerah na lokalnem trgu dela, ki potrjuje pomanjkanje možnosti zaposlitve na teh položajih poljskega državljana ali državljana EU. To pomeni, da lahko tujec pridobi delovno dovoljenje od določenega delodajalca v situaciji, ko se izkaže, da na poljski borzi dela ni prijavljenih ljudi, ki bi lahko izpolnili zahteve delodajalca (glede na kvalifikacije, spretnosti, plače, delovni čas).

Kako priti do "glave opina"

Delodajalec mora vložiti prošnjo na uradu za delo na lokaciji delodajalca (Powiatowy Urząd Pracy). V prijavi navedite ime in kodo zahtevane posebnosti. Oznake in imena posebnosti in poklicev najdete na spletni strani https://www.praca.gov.pl

Nadalje urad za delo preverja, ali so v evidenci poljskih državljanov, ki iščejo delo, tudi osebe, ki izpolnjujejo zahteve delodajalca. Če je v registru zadostno število oseb, ki ustrezajo zahtevam delodajalca, je zaposlovanje organizirano med brezposelnimi in iskalci zaposlitve. Odgovor je izdan najkasneje v 21 dneh od datuma prijave.

Če analiza evidenc brezposelnih in iskalcev zaposlitve ne pomeni možnosti organiziranja zaposlovanja osebja, potem ravnatelj sprejme odločitev o nezmožnosti zagotavljanja kandidatov za delo v skladu z zahtevanimi parametri (ne več kot 14 dni od datuma prijave)..

Vsako delovno mesto ne zahteva preizkusa trga dela. Preskus v takšnih primerih ni potreben:

 • delo, ki ga je treba opraviti, je na seznamu redkih poklicev;
 • delodajalec vloži vlogo za podaljšanje delovnega dovoljenja za istega tujca na istem delovnem mestu;
 • državljan Republike Armenije, Republike Belorusije, Republike Gruzije, Republike Moldavije, Ruske federacije ali Ukrajine, opravlja delo zdravstvenega osebja ali nudi pomoč na domu v korist posameznikov v gospodinjstvu;
 • To velja za državljana države, ki meji na Poljsko, ali države, s katero Poljska sodeluje na področju migracij (tj. Državljani Armenije, Belorusije, Gruzije, Moldavije, Rusije in Ukrajine), ki so v obdobju pred prijavo opravljali dela med najmanj 3 mesece pri istem delodajalcu na podlagi izjave o nameri, da se zaupa opravljanje dela (oświadczenia - polletno vabilo) - pod pogojem, da se predložijo dokumenti, ki potrjujejo to dejstvo;
 • tujec ima delovno dovoljenje (zezwolenia na prace) in ga predloži isti delodajalec;
 • tujec je oproščen obveznosti pridobitve delovnega dovoljenja;
 • drugi primeri, na primer trenerji, športniki

Od 1. septembra 2017 okrožni centri za zaposlovanje (PUP) ne registrirajo prijav (oświadczenia) o nameri, da bodo delo zaupali tujcu, če bo po 31. decembru 2018. To pomeni, da bo od 1. septembra do konca decembra 2017 mogoče prijaviti prijave za delo tujca najpozneje do konca leta 2018 (za obdobje do 6 mesecev v naslednjih 12 mesecih). Delo na podlagi prijav, registriranih pri PUP v letu 2017, bo možno do konca leta 2018. Spremembe so povezane z začetkom veljavnosti sprememb zakona "o spodbujanju zaposlovanja in institucij na trgu dela ter nekaterih drugih zakonov".

Od 1. januarja 2018 bodo sankcije z namenom, da se delo zaupa tujcu, registrirane le v primeru nesezonskega dela. Hkrati bo mogoče zaprositi za dovoljenje za sezonsko delo - do 9 mesecev v koledarskem letu.

Ali je vredno preveriti delovno povabilo na Poljsko

Težnja k priseljevanju iz Ukrajine se je pojavila že zdavnaj; Poljska je bila in ostaja še posebej priljubljena za priseljevanje. Je blizu, podobne miselnosti, celo mini.

Kaj je povabilo vojvodstva (zaproszenie dla cudzoziemca)

Povabilo vojvodstva je vabilo za tujca na delo na Poljskem. Povabilo za vojvodstvo daje lastniku naslednje prednosti pred dovoljenjem:

 • Oseba ima pravico živeti in delati v Polgi celo leto (360 dni)
 • 90 dni v pol leta ima tujec pravico do bivanja v državah schengenskega območja
 • oseba ne bo prejela zavrnitve vizuma (konzul je podrejen guvernerju)

Vabilo za vojvodstvo na ozemlju Poljske lahko izda:

 • podjetja, ki potrebujejo storitve tujih delavcev;
 • državljani Poljske ali Evropske unije, ki živijo v državi;
 • tuji državljani, ki že pet let zakonito živijo v državi.

Stranka, ki vabi, mora dokazati, da lahko tujemu delavcu zagotovi dostojne plače, potrebno zavarovanje, zaposlenemu zagotovi dostojne življenjske pogoje, pokrije stroške, povezane z bivanjem in odhodom tujega delavca s Poljske.

Vse navedene podatke vodstvo skrbno preveri. Za oddajo vabila mora poljski delodajalec predložiti:

 • izpolnjena vloga v predpisani obliki;
 • osebni dokument;
 • dokumenti, ki potrjujejo vir dohodka ali razpoložljivost lastnih sredstev;
 • dokumenti, ki potrjujejo lastništvo stanovanja ali zmožnost stanovanja za tujca (rezervacija);
 • potrdilo o plačilu kolkovine.

V primeru pozitivnega odgovora gre izdano vabilo v 24 delovnih dneh na podpis vojvode. Tam je potrjena s pečatom vojvode. Deželno vabilo začne veljati od trenutka, ko je vpisano v register vabil.

Dovoljenje se lahko izda le, če so izpolnjeni vsi pogoji:

 • znesek plače tujca ne bo nižji od plače, ki jo prejemajo drugi zaposleni na podobnem položaju;
 • delodajalec med prijavljenimi brezposelnimi ni mogel najti zaposlenega za to prosto delovno mesto. Ta pogoj ne velja za osebe, ki:
  • 3 leta pred začetkom vloge za delovno dovoljenje, diplomiral na univerzi na Poljskem, v Švici ali kateri koli drugi državi evropskega gospodarskega prostora,
  • 3 leta pred začetkom vloge za delovno dovoljenje zakonito bivali na Poljskem,
  • so družinski člani diplomatov, zaposleni v konzulatu, mednarodni organizaciji ali njenem predstavništvu, ki deluje na ozemlju Republike Poljske, na podlagi mednarodnih sporazumov,
  • delati kot hišni pomočniki za predstavnike diplomatskih predstavništev, konzularne predstavnike, uslužbence mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev,
  • boste delali v poklicu, ki je na seznamu poklicev, ki ne zahtevajo preizkusa trga dela (seznam poklicev sestavi vojevoda),
  • so predstavniki tujega podjetnika v oddelku ali podružnici njegovega podjetja na Poljskem,
  • so državljani držav, ki mejijo na Poljsko, ali držav, s katerimi je Poljska podpisala sporazum o delovnih migracijah v okviru partnerstva za mobilnost, dogovorjenega med eno od teh držav in Poljsko, in izvaja skrbniško delo ali pomoč v gospodinjstvu posameznikov,
  • so državljani držav, ki mejijo na Poljsko, ali držav, s katerimi je Poljska podpisala sporazum o delovnih migracijah v okviru partnerstva za mobilnost, dogovorjenega med eno od teh držav in Poljsko, ki so v tej državi delale vsaj 3 mesece pred datumom vloge za delovno dovoljenje isti delodajalec in na istem delovnem mestu (na podlagi pisne izjave delodajalca o nameri zaposlitve tujca), na katerem želijo pridobiti dovoljenje.
  • so zdravniki ali zobozdravniki, ki so na praksi ali sodelujejo v različnih programih v njihovi specializaciji,
  • ja ta trenutek je delal pri istem delodajalcu, na istem položaju,
  • potrebo po preizkusu trga dela lahko prekličejo posebni predpisi.

Delodajalec, ki želi pridobiti ali podaljšati delovno dovoljenje za tujca, mora vlogo vložiti najkasneje 30 dni pred načrtovanim datumom začetka dela tujca, v primeru podaljšanja dovoljenja - najpozneje 30 dni pred koncem prejšnjega delovnega dovoljenja.

Če želite pridobiti dovoljenje, morate predložiti naslednje dokumente:

 1. izpolnjena vloga za delovno dovoljenje
 2. kopija tujega dokumenta
 3. kopije dokumentov, ki potrjujejo, da je tujec izpolnil vse pogoje, povezane s tem delom (če je potrebno)
 4. kopija potrdila o plačilu
 5. dokumenti, ki potrjujejo izpolnjevanje vseh pogojev, zabeleženih v posebnih predpisih, potrebnih za obravnavo vloge
 6. priloga k prijavi v zvezi s poljsko klasifikacijo podjetij (PKD podjetja) in kadrovsko razpredelnico

Poleg tega je treba vlogi za dovoljenje tipa A predložiti:

 1. posodobljen izpisek iz Državnega sodnega registra (KRS) ali katerega koli drugega registra, ki potrjuje registracijo podjetniške dejavnosti; ali kopija osebnega dokumenta (vse strani s podatki), če je delodajalec posameznik; ali dogovor o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (v primeru, če gre za LLC); ali kopije notarskih dokumentov v primeru odprte delniške družbe,
 2. informacija predstojnika, da za to delovno mesto prijavljenega brezposelnega ni možnosti zaposlitve (če so ti podatki potrebni) - mnenje predstojnika
 • 50 zl - za obdobje, ki ni daljše od 3 mesecev
 • 100 zl - za obdobje več kot 3 mesece
 • 200 zl - za strokovne storitve

Pri podaljšanju delovnega dovoljenja znaša plačilo polovico zneska.

Vse to plača delodajalec.

Če je bila vloga oddana pravočasno in s celotnim kompletom dokumentov, potem obravnava traja mesec dni, v izjemno težkih razmerah pa dva meseca. Obravnavo vloge je mogoče podaljšati, o čemer je prosilka pisno obveščena.

V primeru zavrnitve izdaje delovnega dovoljenja se lahko na odločitev pritožite na ministrstvo za delo in socialno politiko s posredovanjem vojvode. Pritožbo je treba poslati v 14 dneh od datuma prejema zavrnitve. V pritožbi morate zapisati, da se z odločitvijo ne strinjate in navesti svoje argumente.

Letni poljski delovni vizum kategorije D 07, ​​ki se izda na podlagi povabila vojvode (zezwolenie na pracę). Prednost tega vizuma je v tem, da lahko koledarsko leto (360/360) ostanejo na ozemlju Poljske brez odmora. To je uradni dokaz, da poljska stran vabi lastnika k delu. Takšno povabilo ima določen kraj registracije, praviloma je to vojvodski urad za tujce, ki se nahaja v kraju prebivališča (ali registracija podjetja).

Pomembno je, da imetniku pristnega povabila za vojvodstvo (zezwolenie na pracę) ni mogoče zavrniti vizuma. Konzul je v resnici podrejen vojevodi, zato mora lastniku izdati vizum z njegovim povabilom.

Delo na Poljskem - vrste pogodb o zaposlitvi - umova o prats ali umova zleceniya

Kot že omenjeno v članku o str.

Kako zaprositi za vojaški vizum na Poljsko na podlagi povabila?

Za pridobitev letnega delovnega vizuma morate pripraviti celoten paket dokumentov in se prijaviti na konzulat Republike Poljske ali vizumski center v kraju prebivališča (uradno delo ali študij).

Popoln paket dokumentov vključuje:

 • povabilo vojvode, ki je sestavljeno in ustrezno potrjeno;
 • vprašalnik, izpolnjen in podpisan v skladu z zahtevami v poljščini, angleščini ali ukrajinščini;
 • kopija in izvirnik zdravstvenega zavarovanja, izdanega za celotno obdobje bivanja v državi, tj. za eno leto;
 • fotografije 3,5 x 4,5 cm v količini dveh kosov;
 • kopija in izvirnik civilnega potnega lista;
 • izvirnik in kopija tistih strani tujega potnega lista, ki imajo schengenski in poljski vizum.

Vojaški vizum na Poljsko se lahko vstavi v kateri koli tuji potni list, tudi tisti, ki nima nobenih oznak. Takšen vizum se izda v enem tednu in samo na konzulatu Poljske.

Kaj storiti, če želite dolgo ostati na Poljskem?

Po treh mesecih dela na povabilo se morate obrniti na Ministrstvo za tujce svojega vojvodstva (Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow Urzedu Wojewodzkiego) in začeti postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje (dovoljenje za začasno prebivanje ali dovoljenje za prebivanje), ki daje pravico do dela na Poljskem. Rok obravnave primera traja 2 meseca, zato se ne splača odlašati. Stroški izdaje rezidenčne izkaznice znašajo 440 PLN. Če je vaša posebnost uvrščena na seznam visokokvalificiranih delovnih mest, potem lahko dobite "modro karto".

Kako najti službo na Poljskem 2017, nova pravila za tujce

Leta 2017 se je postopek iskanja zaposlitve na Poljskem nekoliko spremenil. Po novi zakonodaji je treba namesto vabila na delo izdati delovno dovoljenje.

Kateri dokumenti so potrebni za izdajo dovoljenja za prebivanje

Zahtevani dokumenti za pridobitev dovoljenja za prebivanje na Poljskem

 • Izpolnjen obrazec za dovoljenje za prebivanje (prenesete ga lahko tukaj - Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy) Izpolnjeno v dveh izvodih
 • 4 fotografije 3,5 cm x 4,5 cm - fotografije, ki v času oddaje dokumentov niso starejše od 6 mesecev (lahko na kraju samem - 20/25 PLN);
 • Mednarodni potni list - izvirnik in 2 kopiji vseh strani (lahko na mestu);
 • Potrdilo o plačilu pristojbine za pregled dokumentov - 440 PLN.
 • Zdravstveno zavarovanje (z delovno pogodbo vam mora delodajalec priskrbeti izpisek, saj je zavarovanje na Poljskem obvezno)
 • Potrditev obstoja rednega in zadostnega vira dohodka za življenje na Poljskem. (izračun temelji na znesku 800 PLN na družinskega člana, stroški najema se dodatno odštejejo, če obstajajo). Lahko predložite bančni izpisek

Registracija dovoljenja za prebivanje na POLJSKEM, dovoljenje za prebivanje in modra karta

Ena pomembnih značilnosti Poljske iz drugih držav EU pri priseljevanju je razmeroma preprost postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje tujcev. Dovoljenje za prebivanje v Ljubljani.